_oߑ

΂rv:5-33:Omd@

O
T:0 G:0 P:0 =0
O T:1 G:1 P:0 =7

T:1 G:0 P:0 =5
O T:4 G:3 P:0 =26

v
T:1 G:0 P:0 =5
O T:5 G:4 P:0 =33

m,14:36,,,
,14:33,O,|,G
,14:32,O,|,T
,14:29,O,|,T
,14:24,O,|,G
,14:22,O,|,T
,14:15,O,|,G
,14:14,O,|,T
,13:59,,ő,T
L,13:54,,,
O,13:25,O,|,G
O,13:24,O,|,T
L,13:01,,,